Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Získaj online kurz zdarma:

5 MINUTOVKY O PRÁNE

Odhaľte tajomstvá pránického sveta. Zistite, ako zvyšovať úroveň vedomia a čerpať nekonečnú energiu. Získajte odpovede o Práne v krátkych videách, ktoré zodpovedajú všetky vaše otázky.

Čo získaťe? 

  • Hlavné benefity pránickej výživy

  • Musím sa vzdať počas prechodu na pránu všetkého jedla?

  • Typy a delenie pránikov

  • Treba sa pripravovať na pránický prechod?

  • Prečo nie sú pránicí v médiách?

  • Je pránická výživa vhodná pre ľudí, ktorí majú zdravotné problémy?

  • Jediné video, které potřebujete vidět o práně

  • Získajte bezplatný prístup k online kurzom ešte dnes a objavte fascinujúci svet pránickej energie!

    UPOZORNENIE: Výsledky zobrazené na tejto stránke sa môžu líšiť. Na dosiahnutie takýchto výsledkov je potrebná skutočná statočnosť a odhodlanie. Používaním tejto stránky a využívaním služieb beriete na vedomie, že nemáme ani nerobíme žiadne vyhlásenia týkajúce sa zdravotných, fyzických, mentálnych, emocionálnych, duchovných alebo finančných výhod, budúcich príjmov, výdavkov, objemu predaja, potenciálnej ziskovosti alebo straty akéhokoľvek druhu, ktoré by mohli vyplynúť z vášho zapojenia do tohto programu, produktu, služieb alebo programových materiálov. Nemôžeme ani nezaručujeme, že prostredníctvom našich programov, produktov, služieb a programových materiálov dosiahnete konkrétny výsledok, či už pozitívny alebo negatívny, finančný alebo iný, a vyjadrujete súhlas s tým, že výsledky sa u každého jednotlivca môžu líšiť. Taktiež sa akýmkoľvek spôsobom výslovne zriekame zodpovednosti za vaše voľby, akcie, výsledky, použitie, zneužitie alebo nepoužitie informácií poskytnutých alebo získaných prostredníctvom ktoréhokoľvek z našich programov, produktov, služieb alebo programových materiálov. Súhlasíte s tým, že vaše výsledky sú výhradne vaše a nenesieme žiadnu zodpovednosť za vaše výsledky. Všetko na tejto stránke je určené len pre vaše osobné použitie.