Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

ZÍSKAJTE OKAMŽITÝ PRÍSTUP K ONLINE KURZU TERAZ!

Cítite, že vaša myseľ a emócie vás ovládajú namiesto toho, aby slúžili vám? Žijete v neustálom vnútornom nepokoji a napätí, ale nemáte dostatok času na to, aby ste si oddýchli a získali vnútorný pokoj? Ak áno, potom je tento kurz práve pre vás.

Na tomto kurze vás zoznámime so svetelnými meditáciami, ktoré vám pomôžu nájsť späť harmóniu a rovnováhu vo vašom vnútri.

Obsah:

  • 1. lekcia: Proces uvoľnenia emócií, napätia, stresu, myšlienok

  • 2. lekcia: Ja som Láska, Milujem

  • 3. lekcia: Miesto vášho psychického uvoľnenia

  • 4. lekcia: Biele svetlo

  • 5. lekcia: Nová Zem

  • 6. lekcia: Vodopád dúhy

  • 7. lekcia: Fialový plameň

  • Svetelné meditácie sú krátkymi a jednoduchými cvičeniami, ktoré sa hlboko dotknú vášho vnútra. Budete sa ponárať do svojho vnútorného svetla a objavíte silu a pokoj, ktoré máte vo svojom vnútri. Tieto meditácie vás naučia uvoľňovať napätie a stres, ktorý nás dennodenne obklopuje.

    UPOZORNENIE: Výsledky zobrazené na tejto stránke sa môžu líšiť. Na dosiahnutie takýchto výsledkov je potrebná skutočná statočnosť a odhodlanie. Používaním tejto stránky a využívaním služieb beriete na vedomie, že nemáme a nerobíme žiadne vyhlásenia týkajúce sa zdravotných, fyzických, mentálnych, emocionálnych, duchovných alebo finančných výhod, budúcich príjmov, výdavkov, objemu predaja alebo potenciálnej ziskovosti alebo straty akéhokoľvek druhu, ktoré môžu byť výsledkom vašej účasti v tomto programe, produkte, službách alebo programových materiáloch. Nemôžeme a nezaručujeme, že pomocou našich programov, produktov, služieb a programových materiálov dosiahnete konkrétny výsledok, pozitívny alebo negatívny, finančný alebo iný, a akceptujete a chápete, že výsledky sa u každého jednotlivca môžu líšiť. Taktiež sa výslovne zriekame zodpovednosti za vaše voľby, akcie, výsledky, použitie, zneužitie alebo nepoužitie informácií poskytnutých alebo získaných prostredníctvom ktoréhokoľvek z našich programov, produktov, služieb alebo programových materiálov. Súhlasíte s tým, že vaše výsledky sú výhradne vašou zodpovednosťou a nenesieme žiadnu zodpovednosť za vaše výsledky. Všetko na tejto stránke je určené len pre vaše osobné použitie.