Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

ZÍSKAJTE OKAMŽITÝ PRÍSTUP K ČAKROVEJ OČISTE TERAZ!

Čakry sú energetické centrá v tele, ktoré sú spojené s rôznymi aspektami nášho života. Keď sú naše čakry v rovnováhe, energia prúdi voľne a umožňuje nám dosiahnuť optimálne zdravie a duchovný rast.Táto zvuková meditácia vás prevedie cez jednotlivé čakry, čistí ich a obnovuje ich energiu, čo vám umožní cítiť sa osviežený a obnovený.

Čakrová očista je vhodná ako súčasť vašej každodennej duchovnej praxe, pre chvíle relaxácie alebo pre zameranie sa na konkrétne témy, ktoré sa viažu na jednotlivé čakry.

Čo môžete očakávať:

  • Prechádzka cez všetky hlavné čakry

  • Harmonizácia a očista energie

  • Vnútorná rovnováha a pohoda

  • Nezáleží na tom, či ste nováčikom v práci s energiou alebo ste skúseným praktikom, tento audio prídavok vám poskytne cenný nástroj na hlbokú transformáciu a zmenu. Sústredením sa na čakry a ich energiu môžete dosiahnuť lepšiu pohodu, duševnú jasnosť a lepšiu životnú perspektívu.

    UPOZORNENIE: Výsledky zobrazené na tejto stránke sa môžu líšiť. Na dosiahnutie takýchto výsledkov je potrebná skutočná statočnosť a odhodlanie. Používaním tejto stránky a využívaním služieb beriete na vedomie, že nemáme a nerobíme žiadne vyhlásenia týkajúce sa zdravotných, fyzických, mentálnych, emocionálnych, duchovných alebo finančných výhod, budúcich príjmov, výdavkov, objemu predaja alebo potenciálnej ziskovosti alebo straty akéhokoľvek druhu, ktoré môžu byť výsledkom vašej účasti v tomto programe, produkte, službách alebo programových materiáloch. Nemôžeme a nezaručujeme, že pomocou našich programov, produktov, služieb a programových materiálov dosiahnete konkrétny výsledok, pozitívny alebo negatívny, finančný alebo iný, a akceptujete a chápete, že výsledky sa u každého jednotlivca môžu líšiť. Taktiež sa výslovne zriekame zodpovednosti za vaše voľby, akcie, výsledky, použitie, zneužitie alebo nepoužitie informácií poskytnutých alebo získaných prostredníctvom ktoréhokoľvek z našich programov, produktov, služieb alebo programových materiálov. Súhlasíte s tým, že vaše výsledky sú výhradne vašou zodpovednosťou a nenesieme žiadnu zodpovednosť za vaše výsledky. Všetko na tejto stránke je určené len pre vaše osobné použitie.