Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Prána

...cchi, živa, mana, božská energie...

 

 

 

Prána je léčivá energie, která protéká vším živým i neživým. Prána je svoboda, láska a kompletní vyživení těla, mysli a duše. Prána je dar, který k nám přichází v této době na transformaci společnosti a je přístupný pro stále více lidí, kteří cítí volání po změně, svobodě a životě v našem plném potenciálu, bez odebírání naší životní energie.

Prána je vyživující energie, která mění naše životy. Je to kompletní vědomá výživa, kterou přijímáme jinak než hmotnou stravou. Pránická energie je svoboda a osobní transformace na všech úrovních - duchovní, emoční, mentální a fyzické.

Přechod na pránu

Jedná se o zvýšení osobních vibrací, ne půst ani nejedení. Naladění se na vyšší toky pránické energie způsobuje mimo jiné zbavení se hladu, strachu a závislostí na všech úrovních - emoční, psychické, duchovní a fyzické.

Pránickým životem se otevírá cesta svobody - nemusíte žít zcela bez jídla, ale prána Vám poskytne svobodu jídlo si užít a vědomě vychutnat kdykoli chcete. Už z něho nečerpáte hlavní životní energii, ale stává se hlavně zábavou. Můžete vědomě ochutnávat dary života - je to úžasná cesta, na které se není třeba jídla vzdát. Záměrem je zbavit se závislosti na jídle a nekonečném konzumu, často jíme jen ze zvyku a kvůli emočnímu hladu, nikoli kvůli tomu fyzickému. Pokud budeme jíst méně, můžeme si užívat kvalitní potraviny už jen pro radost z chuti a zdraví.

Prána z pohledu vědy

...jak funguje výživa světelnou energií...

 

Energie ze stravy tvoří pouze malou část celkového množství energie, které přijímáme. Převážnou část tohoto množství tvoří volná energie, kterou přijímáme v každém okamžiku. Spolu s kyslíkem se dostává do buněk energie (prána), která je všudypřítomná.

"Prána, zdrojová energie, volná energie - je všude kolem nás v každém okamžiku. Je to energie, kterou je naplněný celý Vesmír. Prostupuje také naše těla, ať si to uvědomujeme nebo ne. Je to energie, kterou nepřijímáme pouze při nádechu společně se vzduchem, ale v každém okamžiku. Neustálý tok přijímání a vydávání, to je zákon zachování energie, kterou nelze ztratit ani zničit." Kateřina Lite

Kromě fyzického těla, kde je prána absorbována plícemi, máme také energetické tělo, které absorbuje pránu prostřednictvím energetických center. Pránu ze vzduchu absorbujeme také kůží a pránu země ploskami nohou. Prána neboli životní síla je všude a neustále vyživuje každého z nás, jen v různé míře. Může být spatřena jako třpytící se částice ve vzduchu nebo jako vlnění. Energii tedy můžeme přijímat buď přímo z prány (což se děje v menší míře i bez našeho vědomí) nebo prostřednictvím stravy - a to v různém poměru. V závislosti na tom, kolik času během dne jsme bez fyzické stravy a jak často jíme. Inteligence těla tedy přepíná mezi těmito dvěma stavy a používá ke svému fungování buď jemnohmotnou energii z okolí nebo energii uloženou ve stravě. Všichni lidé se živí přibližně z 30 % světlem, jen si to za normálních okolností vůbec neuvědomují.

VÝŽIVA TĚLA

Krátce a jednoduše, s ohledem na aspekt mechanický, energetický a chemický, můžeme říci, že lidské tělo je současně vyživováno nejméně čtyřmi systémy: systém trávicí, dýchací, kožní a přímý (šišinkový).

Pokud bych měl zobrazit jednotlivé procentní podíly těchto systémů na výživě těla u průměrného obyvatele Země (je-li to možné určit), uvedl bych následující čísla:

- zhruba 20% systém trávicí,

- zhruba 45% systém dýchací,

- zhruba 35% systém kožní,

- zhruba 1% systém přímý.

Celkem je to 101% proto, že se jedná o přibližná množství (hrubá). Kromě toho také záleží na konkrétní osobě - konkrétní poměry se mohou výrazně lišit od těch výše uvedených. Uvedené údaje považujte za odhady, grafická znázornění poměrů ve výživovém systému; neberte je jako vědecké údaje.

Kromě toho se tyto proporce mění v závislosti na způsobu života. Například u osob, které nejedí ani nepijí, bude trávicí systém na 0% a přímý mezi 1 a 100%. Pro lidi žijící na velmi malém množství potravy, kteří pravidelně provádějí dechová cvičení a pravidelně pobývají na slunci, budou tyto proporce také jiné, např. kůže 45%, dýchání 50%, trávení 1% a zbytek přímá přeměna Světla (prány) v hmotu.

Pravděpodobně máte sami zkušenost s takovouto změnou proporcí. Když věnujete více času duchovním (duševním) cvičením, budete chtít méně jíst. Podobně tomu je, když praktikujete hatha jógu, provádíte energizující cvičení nebo trávíte hodně času na slunné pláži. Během slunného léta člověk potřebuje jíst méně, než během zamračené zimy.

Z toho je snadné odvodit, že když se systém přímého zásobování lidského těla dostatečně rozvine, nejen že jídlo a pití se stávají zbytečnými, ale i dýchání, vliv slunečního záření a teplota získávají menší význam.

Citát z knihy “Životný styl bez jídla - Werdin”

 

 

Chcete se dozvědět více informací o práně? Zkuste vědkyni Kateřinu Lite a její knihu PRINCIPY NOVÉ VÝŽIVY ,,Nekonečná Energie jako Zdroj Bytí", kterou najdete na webových stránkách Simply My World.


Zprávy načítané zo Zdroja 15.6.2023, Ivana Dolinská


Prána živa je liečivá a vyživujúca energia predávaná duchovnými majstrami v éterickej rovine, je to dar ktorý nie je možné nejak na materiálnej úrovni získať iba vývojom duše danej bytosti a rozhodnutí na najvyšších úrovniach vedomia Zdroja.


Energia Prána Živa je predávaná v postupných aktiváciach tak aby to bolo príjemné a bezpečné podáa vibrácie duše, tela a plánu duše v tejto inkarnácií.


Aktivácia v 1. stupni je energetická výživa fyzického tela predávaná energetickou aktiváciou fyzického tela pomocou kvantového vlnenia v jadre bunky v kombinácii so zemskou a vesmírnou energiou.


Je nezávislá od toho či je človek v prírode alebo nie, aj keď tieto energie prechod podporujú - vesmírne a zemskej energie nás využijú a na fyzickej úrovni iba podporujú a rozširujú energiu tak isto ako všetko živé v priestore.


1. stupeň iniciácie je energia prána živa je na úrovni fyzického tela výživy 

2. stupeň je emočná výživa - zacelenie emočného tela 

3. stupeň je zacielenie vyživenie a harmonizácia energetiky človeka 

4. stupeň je zacelenie mentálneho tela - preprogramovanie aktualizácia hlavných obmedzujúcich mentálnych programov brániacich harminicky príjimať túto energiu.


5. a ďalšie všetky vyššie úrovne aktivácii prána živa sú na úrovni duchovných tiel až do vzostupu do jednoty.


Táto energia momentálne na Zemi vibruje v úrovni 9 až 11 dimenzie odkiaľ tieto energie prichádzajú.

Človek o ňu môže požiadať vedomým rozhodnutím a na úrovni éterických duchovných rovín kde je dané preverenie jeho duchovného vývoja a kde sa rozhoduje o jeho aktivácií.


Tak sa rozhoduje na akom stupni bude táto energia aktivovaná nezávisle od hocijakej žijúce bytosti na svete.

Je podporovaná a preteká určitými duchovnými bytosťami ktoré žijú na planéte momentálne je 7 až 9 ľudí na planéte Zem ktorí majú poslanie a schopnosť na fyzickej úrovni aktivovať energiu Prána Živa u druhých ľudí:


Petr Tichý, Ivana Dolinská, Jericho Sunfire, Jasmuheen, 2 neznámi muži a 1 neznáma žena.Zprávy načítané zo Zdroja 15.6.2023